تور قبرس اروپایی آبان 97 (لارناکا، لیماسول، آیاناپا – 3 شب و 4 روز)

پرواز ایرفلوت هر روز به جز شنبه و سه شنبه
روزهای برگشت هر روز به جز دوشنبه و جمعه
ساعت رفت : 13:55 – 10:05 – 05:50 – 02:30
ساعت برگشت : 01:20 – 21:05 – 18:45 – 14:55

از ۱ مهر تا ۳۰ آبان

[table id=2 /]

[table id=4 /]

[table id=1 /]

[table id=3 /]